Waarom deze blog?

Verandering hangt in de lucht. We leven in een tijd waarin oude structuren en zekerheden verdwijnen. Terwijl vaak nog niet duidelijk is wat er voor in de plaats komt.

De belangrijkste aanjager is nieuwe technologie. Maar de impact wordt gevoeld in de maatschappij, het bedrijfsleven en jouw persoonlijke levenssfeer. Er ontstaan veel nieuwe kansen, maar ook veel onzekerheid.

Ik zie dat lang niet alle organisaties weten hoe ze moeten reageren. Ik zie dat een groot aantal mensen zich terugtrekken in hun eigen microkosmos. En dat is zonde. Want verandering valt alleen te sturen als we er iets van vinden. Als we ons betrokken voelen en initiatief nemen.

Mijn doel is om jou door middel van korte blogs aan het denken te zetten over de veranderingen die om ons heen plaats vinden. Je hoeft het natuurlijk helemaal niet met mij eens te zijn! Ik zou het alleen jammer vinden als het je allemaal onverschillig laat.

Groet!
Jaap